Aanvullende cursussen


Gedurende het Project Beveiliging krijgen de kandidaten ook enkele aanvullende cursussen die zij met goed gevolg moeten afronden. Deze cursussen vergroten de professionaliteit van de kandidaten en worden reeds in fase 2 van het Project Veiligheid aan de kandidaten gegeven.

Dit betreffen de volgende cursussen;
- Basis-VCA
- Weerbaarheidstraining, zowel verbaal als fysiek
- First Aid inclusief AED-gebruik