Aanvullende diensten


Naast eerder genoemde dienstverlening biedt Facility Support ook aanvullende diensten aan, te weten;

HR advies
Facility Support biedt in deze aan opdrachtgevers de mogelijkheid om de kennis inzake HR gerelateerde vraagstukken in gezamenlijkheid aan te pakken. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan advisering op het gebied van scholing en opleiding van het personeel van opdrachtgevers, contractbeheer en – management, etc. Wettelijk hebben werkgevers in Nederland te maken met een ruime mate van verantwoordelijkheden om het personeelsbestand adequaat te scholen en te trainen en stelt de continue veranderende wetgeving werkgevers steeds voor nieuw vraagstukken inzake HR beleid.

Werving & Selectie
Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. Het is onderdeel van het personeelsbeleid van een onderneming of openbare dienst dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners of overheden actief in arbeidsbemiddeling. Een goed wervings- en selectieproces is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven, doordat er onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is, en het heeft een directe impact op bedrijfsresultaten. Op basis van de ruime ervaring bij Facility Support inzake werving & selectie kan Facility Support in deze een ondersteunende rol spelen in de werving & selectie activiteiten van opdrachtgevers. Hierbij kan naast ondersteuning en advisering ook worden gedacht aan het uitbesteden van het werving & selectie proces aan Facility Support.

Planning ondersteuning
Het plannen van een personeelsbestand is een specialistische taak welke gepaard gaat met de nodige kennis en inzicht in cao gerelateerde kwesties in combinatie met een tactische blik op planning gerelateerde zaken. Daarnaast zijn een menselijke benadering en het goed kunnen inspelen op actuele operationele ontwikkelingen van groot belang om te komen tot een passende planning waar alle stakeholders baat bij hebben. Op basis van de ruime ervaring inzake planning technische kwesties kan Facility Support in deze een ondersteunende rol spelen in de operationele planning van opdrachtgevers. Hierbij kan naast ondersteuning en advisering ook worden gedacht aan het uitbesteden van de planning aan Facility Support.

ZZP bemiddeling
Het aantal zzp'ers is de laatste jaren sterk toegenomen. Mensen kiezen bewust voor het zzp-schap om zelf de regie te kunnen hebben over hun werk. Ook de vraag naar zzp’ers is enorm toegenomen. Deze vraag wordt voor een niet onbelangrijk deel ingevuld met behulp van professionele ondernemingen op het terrein van zzp bemiddeling. Zzp bemiddeling is één van de vormen om de toenemende vraag naar flexibiliteit goed te organiseren. Bij bemiddeling van zzp'ers worden vraag en aanbod van zzp'ers op een professionele manier gerealiseerd, waarbij het belang van de inlener en van de zzp'er centraal staat. Op basis van het grote netwerk van Facility Support en de mogelijkheden die dit aan partijen biedt om met elkaar in contact te komen en tot samenwerking over te gaan biedt Facility Support in deze middels zzp bemiddeling een aanvullende dienst in haar dienstenpakket.

Arbeidsmarktbemiddeling
Middels arbeidsmarktbemiddeling draagt Facility Support bij aan het met elkaar in contact brengen van werkgevers en werkzoekenden die op zoek zijn naar (tijdelijk) werk. Facility Support onderhoudt in deze de klantcontacten zowel met werkgevers als werkzoekenden. Tevens verstrekt Facility Support informatie, verzorgt het de intake, voert het selectiegesprekken, bemiddelt het naar werk en werft het kandidaten. Naast de private markt ondersteunt en adviseert Facility Support ook gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen, met bemiddeling naar de arbeidsmarkt.Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: