Leer-werk traject


De kandidaten doorlopen na de voorselectie door de deelnemende instanties eerst een selectietraject van twee weken waarin zij middels presentaties, diverse toetsen en individuele gesprekken onder meer worden getest op doorzettingsvermogen, motivatie, cognitieve vaardigheden, competenties en geschiktheid om succesvol deel te nemen aan het Project Veiligheid.

De kandidaten die de selectiefase succesvol doorlopen beginnen met de opleiding tot Landelijk Erkend Verkeersregelaar (VKR), waarna ze vervolgens de opleiding Event Security Officer (ESO) volgen. Aansluitend hebben de kandidaten de mogelijkheid om door te gaan met de niveau 2 MBO opleiding Beveiliger 2.

Voor kandidaten die bovengenoemd project succesvol afronden is het mogelijk om zich daarna zelfstandig door te ontwikkelen naar bijvoorbeeld niveau 3 MBO opleidingen binnen de beveiligingsbranche, waarbij onder meer gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de opleiding Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA), of de niveau 3 MBO opleiding Coördinator Beveiliging. Ook bestaat er de mogelijkheid om een carrière binnen bijvoorbeeld de landelijke politieorganisatie na te streven.

Middels dit project worden derhalve reële carrièremogelijkheden geboden aan gemotiveerde kandidaten binnen een branche waar veel vraag naar goed geschoolde professionals is en waar, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, een groeiende vraag naar professionals aan de orde zal zijn.

De opleidingen gedurende het Project Veiligheid worden verzorgd door Facility Support. De niveau 2 MBO opleiding Beveiliger 2 wordt in samenwerking met een CREBO gecertificeerde onderwijsinstelling vorm gegeven. De kandidaten worden gedurende het project bij opdrachtgevers van Facility Support te werk gesteld om de praktijk werkervaring op te doen. De deelnemende kandidaten ontvangen voor hun werkzaamheden tijdens de beroepspraktijkvormingsperiode conform CAO een regulier salaris op basis van een uitzendovereenkomst.