Fasen Project Veiligheid


Het Project Veiligheid bestaat uit 4 fasen, te weten:

Fase 1. Werven en selecteren van kandidaten
De kandidaten worden aangeleverd door de gemeenten, UWV en andere instanties op basis van het competentieprofiel wat is opgesteld voor het Project Veiligheid. Vervolgens wordt voor deze geselecteerde kandidaten een speedmeet georganiseerd waarbij zij een presentatie over het Project Veiligheid krijgen plus aansluitend een 5-minuten gesprek voeren met Facility Support. Op basis hiervan wordt een verdere selectie vorm gegeven. Diegenen die door deze selectie komen krijgen vervolgens een online integriteitstoets en een online beroepenveldtoets die zij moeten maken. Aansluitend op deze toetsen vind een 20-minuten diepte-interview met de kandidaten plaats, waarna de definitieve selectie wordt vorm gegeven.

Fase 2. Opleiding Landelijk Erkend Verkeersregelaar plus cursussen
De geselecteerde kandidaten starten binnen het Project Veiligheid allereerst met de beroepsopleiding Landelijk Erkend Verkeersregelaar. De duur van deze fase 2 tot het moment van daadwerkelijke tewerkstelling is maximaal 8 weken, afhankelijk van de duur van de administratieve verwerking door betrokken instanties. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan accreditering vanuit Rijkswaterstaat na het behalen van het diploma Landelijk Erkend Verkeersregelaar.

Fase 3. Opleiding Event Security Officer
De geslaagde kandidaten voor VKR starten met het theoriedeel van de opleiding Event Security Officer (ESO). Na behalen van het theorie-examen ESO en een positieve screening door de Politie Haaglanden worden zij in het kader van hun beroepspraktijkvorming ingezet als “Evenementenbeveiliger” tijdens evenementen en grootschalige activiteiten.

Fase 4. Opleiding Beveiliger 2 / Coördinator Evenementen- en Horecabeveiliging
Bij succesvol afronden van de opleiding ESO kunnen de kandidaten instromen naar het vervolgtraject beveiliger BBL-niveau 2. Als alternatief voor de fase 4 opleiding niveau 2 MBO opleiding Beveiliger 2 is eventueel de opleiding Coördinator Evenementen- en Horecabeveiliging vorm te geven voor kandidaten die gedurende het traject aangeven met name geïnteresseerd te zijn in het vakgebied van evenementen- en horecabeveiliging en geen affiniteit hebben met het vakgebied van de reguliere beveiliging.
 
Het is binnen het Project Veiligheid, in samenspraak met de deelnemende gemeente, te bepalen welke fasen van het project als verplicht en welke fasen als optioneel worden gezien.