Uitzenden


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het vakgebied van de facilitaire dienstverlening. Door gebruik te maken van uitzendkrachten heeft u als opdrachtgever de mogelijkheid om flexibel om te gaan met pieken en dalen in uw dienstverlening en kunt u het (tijdelijk) wegvallen van eigen arbeidskrachten, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, opvangen.

CAO toepassing
De professionals van Facility Support worden te werk gesteld binnen de werkingssfeer van de voor de opdrachtgever van toepassing zijnde cao. Aangezien de opdrachtgever binnen de eigen bedrijfsvoering reeds gebruik maakt van desbetreffende cao is de inzet van Facility Support professionals voor de opdrachtgever transparant en inzichtelijk.

In geval binnen de bedrijfstak van de opdrachtgever geen branche specifieke cao van toepassing is dan worden de professionals van Facility Support te werk gesteld conform de in de uitzendbranche algemeen verbindend verklaarde cao van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Op deze wijze is de opdrachtgever er van verzekerd dat de professionals die Facility Support in opdracht van de opdrachtgever te werk stelt conform Nederlandse wet- en regelgeving functioneren.


Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: