Payrollen


Bij payrollen geeft een organisatie de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van Facility Support. Middels payrollen verzorgt Facility Support de juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies, contractbeheer en bijvoorbeeld pensioenen.

Personeel dat volgens een payrollconstructie werkzaam is wordt verloond op basis van de zogenaamde inlenersbeloning. Op basis van wetgeving is bepaald dat personeel wordt verloond op basis van de looncomponenten van de geldende bedrijfstak cao, in geval er sprake is van een bedrijfstak cao. Aangaande het dienstverband zijn verder de voorwaarden van de geldende uitzend cao van toepassing.

Het verschil tussen payrollen en bijvoorbeeld uitzenden is dat in geval van payrollen het inlenende bedrijf de werknemer zelf werft en dat de terbeschikkingstelling middels het payrollen veelal voor onbepaalde tijd is.
Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: