Outsourcen


In het geval van outsourcen gaat de dienstverlening van Facility Support verder dan uitzenden. Waar bij uitzenden de flexibele invulling middels uitzendkrachten wordt vorm gegeven, verzorgt Facility Support middels outsourcen een groot deel van het personeelsbeleid voor de opdrachtgever.

Middels outsourcen kan Facility Support zorg dragen voor;
  • de werving en selectie van nieuw personeel ten bate van de opdrachtgever
  • het beheren van het huidige en toekomstige personeelsbestand van de opdrachtgever, onder meer inzake het contractbeheer
  • het beheren van de kwaliteitscontrole op het personeel middels het vorm geven van periodieke functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • het vorm geven van de personeelsplanning van de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met de interne planning afdeling van de opdrachtgever
  • de salariëring van het bij Facility Support ondergebrachte personeelsbestand van de opdrachtgever
  • het managen van het personeelsbestand in geval van ziekte, herplaatsing en beëindiging van de arbeidsrelatie
  • het vorm geven van het administratieve proces van de opdrachtgever inzake facturering en debiteurenbeheer

Kort gezegd kan Facility Support voor de opdrachtgever een deel van de back office werkzaamheden aangaande personeelsmanagement over nemen en invullen, uiteraard te allen tijde in samenspraak met de opdrachtgever. Hierbij is het de opdrachtgever vrij om te bepalen welke diensten door Facility Support worden uitgevoerd en welke in eigen beheer blijven.

Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: