Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Behalve dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (verder: MVO) beleid de laatste jaren een steeds vaker voorkomend onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden, wordt het doorvoeren van een actief MVO beleid binnen iedere organisatie van steeds groter belang. Vanuit Europese en Nederlandse wetgeving komt er steeds meer aandacht voor MVO beleid, binnen het vraagstuk bedrijfsethiek wordt er meer belang gehecht aan actief MVO beleid, binnen bedrijfscertificering komt er steeds meer nadruk op MVO beleid en in het kader van aanbestedingen komen er ook aanvullende eisen aangaande MVO beleid.

Facility Support streeft er naar om actief MVO beleid een onderdeel te laten zijn binnen haar bedrijfsvoering door binnen haar bedrijfsmogelijkheden projecten vorm te geven welke bijdragen aan het menselijk welzijn binnen de samenleving. Als uitzendorganisatie heeft Facility Support met name mogelijkheden om op het gebied van arbeid een opbouwende en constructieve rol te spelen. Hiertoe ontwikkelt Facility Support dan ook diverse projecten om onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, om projecten op te zetten die de instroom van jongeren in het arbeidsproces stimuleren, maar ook werkt Facility Support mee aan projecten van maatschappelijke organisaties en instellingen die bijdragen aan de mogelijkheden voor mensen om een actieve rol in de samenleving vorm te geven.Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: