Detacheren


Middels detacheren is het voor opdrachtgevers mogelijk om op basis van langdurige overeenkomsten tijdelijk personeel voor langere duur in te huren en derhalve aan zich te binden, zonder direct de positie van juridisch werkgever in te nemen. Het gedetacheerde personeel is in dienst bij Facility Support en de opdrachtgever huurt het gedetacheerde personeel voor een nader te bepalen periode in bij Facility Support. Formeel is Facility Support dus de werkgever van de te detacheren werknemer. Omdat Facility Support de werkgever is, loopt Facility Support de werkgeversrisico's bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding).

Het voordeel van detachering is dat de opdrachtgever gemakkelijk en snel aan professioneel en passend opgeleid personeel kan komen. Facility Support biedt de opdrachtgever mensen aan waar de opdrachtgever vervolgens een intakegesprek mee heeft. Aan de hand van dit intakegesprek kan de opdrachtgever bepalen met welke kandidaat de samenwerking wordt vorm gegeven. De arbeidskrachten hebben in de meeste gevallen al ervaring opgedaan bij verschillende facilitaire bedrijven met als voordeel dat ze reeds over de benodigde gespecialiseerde kennis beschikken aangaande de gewenste facilitaire dienstverlening.

Het grootste voordeel van detacheren is dat de opdrachtgever de facilitaire professionals maar tijdelijk aan zich bindt. Ook kan het goed voor de opdrachtgever zijn om regelmatig nieuwe mensen in de onderneming te hebben. Zij komen weer met nieuwe ideeën en sporen de oude kern aan. Een mix van mensen die al langere tijd bij de opdrachtgever werken en nieuwe mensen is ideaal.Contact


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 151
2711 ER Zoetermeer
Nederland

Postadres
Postbus 7009
2701 AA Zoetermeer
Nederland

T +31 (0)88 888 21 28
E info@facilitysupport.eu

Volg Facility Support op: