Actief MVO beleid binnen Facility Support


Behalve dat MVO beleid de laatste jaren een steeds vaker voorkomend onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden, wordt het doorvoeren van een actief MVO beleid binnen iedere organisatie van steeds groter belang. Vanuit Europese en Nederlandse wetgeving komt er steeds meer aandacht voor MVO beleid, binnen het vraagstuk bedrijfsethiek wordt er meer belang gehecht aan actief MVO beleid, binnen bedrijfscertificering komt er steeds meer nadruk op MVO beleid en in het kader van aanbestedingen komen er ook aanvullende eisen aangaande MVO beleid.
 
Facility Support streeft er naar om actief MVO beleid een onderdeel te laten zijn binnen haar bedrijfsvoering door binnen haar bedrijfsmogelijkheden projecten vorm te geven welke bijdragen aan het menselijk welzijn binnen de samenleving. Als uitzendorganisatie heeft Facility Support met name mogelijkheden om op het gebied van arbeid een opbouwende en constructieve rol te spelen. Hiertoe ontwikkelt Facility Support dan ook diverse projecten om onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, om projecten op te zetten die de instroom van jongeren in het arbeidsproces stimuleren, maar ook werkt Facility Support mee aan projecten van maatschappelijke organisaties en instellingen die bijdragen aan de mogelijkheden voor mensen om een actieve rol in de samenleving vorm te geven.

MVO Project
Om het Facility Support MVO project vorm te geven is met de projectpartners een doorlopend leer-werktraject van 52 weken gerealiseerd binnen het vakgebied beveiliging. De deelnemende kandidaten zullen een leer-werktraject ingaan waarin zij fasegewijs worden opgeleid voor meerdere diploma’s binnen de beveiligingsbranche. De kandidaten beginnen met de opleiding Event Security Officer (ESO), waarna ze doorgroeien naar hetzij de opleiding Coördinator Event Security Officer, hetzij de MBO 2-niveau opleiding Beveiliger 2.

Voor kandidaten die bovengenoemd project succesvol afronden is het mogelijk om zich daarna zelfstandig door te ontwikkelen naar niveau 3 MBO opleidingen binnen de beveiligingsbranche, waarbij onder meer gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de opleiding Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Middels dit project worden derhalve reële carrièremogelijkheden geboden aan gemotiveerde kandidaten binnen een branche waar veel vraag naar goed geschoolde professionals is en waar, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, een groeiende vraag naar professionals aan de orde zal zijn.

De opleidingen gedurende het MVO project worden verzorgd door het Albeda College in samenwerking met Facility Support en de kandidaten worden gedurende het project bij opdrachtgevers van Facility Support te werk gesteld om de praktijk werkervaring op te doen.

Voor meer informatie zie HIER »Facility Support


Facility Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacheringsorganisatie die zich primair richt op het segment van de facilitaire dienstverlening.

De dienstverlening richt zich met name op de volgende vakgebieden;